флешмоб від [livejournal.com profile] odvis

Monday, 12 January 2009 14:13
martinkadp: (irchyk)
[personal profile] martinkadp
*****************************
Така гра:
* Ви лишаєте коментар
* я обираю будь-яку фотографію\картинку у Вас в ЖЖ та прошу розповісти про неї щось цікаве і пізнавальне
* Ви постите розповідь з фото у власному ЖЖ з публікацією умов гри, щоб Ваші друзі теж могли пограти
*****************************

чудовий [livejournal.com profile] odvis відібрав оце фото:


ну що тут сказати... Сліва-фест, лютий минулого вже року.
Сліва - він же Сергій [livejournal.com profile] pantiuk - надзвичайно кайфовий чоловік, суцільна вогненна енергія :) якщо він щось робить - це виходить яскраво, натхненно і результативно (і це стосується як писання і читання, як розваг, так і громадської діяльності).
а ще - це один з небагатьох персонажів, хто зміг мене витягти до Києва попри всю мою нелюбов до того міста.
самий же фестиваль - то скажений вир спілкування, читання, музикування і слухання музики, ну і ясне діло пиття різних речовин :) цей фест - із тих, коли дія не обмежена концертною залою, а триває в готелі, в метро, на вулицях...

дуже хочеться продовження. сподіваюсь, цього року воно буде.


пе.ес. будь ласка, по можливості давайте або жж-тег на фото, або адресу свого альбома.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2014

M T W T F S S
      1
2345678
91011 12131415
16171819202122
23242526272829
30      

Найнай теґи

Page generated Wednesday, 18 October 2017 07:38
Powered by Dreamwidth Studios